BFC Bahrain
Great exchange rates in Bahrain

Bahraini Dinar to Saudi Riyal (BHD to SAR)

SAR
SAR
Saudi Riyal
Cash Pick-Up
1 BHD
BHD-Bahraini Dinar
1 BHD = 0
=
0 SAR
SAR-Saudi Riyal
1 SAR = INF
Buy Cash Rate
1 BHD
BHD-Bahraini Dinar
1 BHD = 10
=
10 SAR
SAR-Saudi Riyal
1 SAR = 0.1
1 / 2
2 / 2