BFC Bahrain
Great exchange rates in Bahrain

Bahraini Dinar to Korean Won (BHD to KRW)

KRW
KRW
Korean Won
Cash Pick-Up
1 BHD
BHD-Bahraini Dinar
1 BHD = 0
=
0 KRW
KRW-Korean Won
1 KRW = INF
Buy Cash Rate
1 BHD
BHD-Bahraini Dinar
1 BHD = 4261.3032
=
4261.3032 KRW
KRW-Korean Won
1 KRW = 0.0002